Kapitalismen avslöjad!

Den gigantiska bankbluffen – ett enastående politiskt och ekonomiskt bedrägeri

Till alla intresserade

Ny version av trilogins del I (augusti 2016)

Till exempel
1. En verktygslåda så att vem som helst lätt ska kunna förstå vad ett ekonomiskt system är.

2. Om bankernas bokföringsböcker, varpå det blir möjligt att äntligen begripa vad pengar egentligen är.

3. Samhällets s.k. urkraft, som visar att samhällsutveckling egentligen inte handlar om pengar i sig, utan om hur väl ett lands ledarskap lyckas ta till vara den enskilda människans många olika förmågor och intressen – inte bara de förhållandevis få som är löne- och/eller bidragsgrundande, som fallet är idag. Pengar i sig är egentligen bara en förhållandevis underordnad parentes i förhållande till urkraften. I trilogin visas att pengar så småningom helt kan avskaffas därför att de många bytena av varor och tjänster i samhället, reduceras till bokföringsposter (”pengar”) i superdatorer. ALLA lever i det läget leva sina liv i ekonomiskt oberoende som en självklarhet. Samhället har hur lätt som helst att finansiera en sådan sak visar det sig. Och för att logiskt förstå detta, för många idag, häpnadsväckande påstående måste först en speciell illusion/pardox genomskådas. Illusionen medvetandegörs tillsammans med sin paradoxlösning i del I och på djupet utmejslat i delarna II och III av trilogin.

4. Den senaste sluga varianten av bankräddningspaket (”bail in”).

5. Penningtvätt i stor samhällskala som i det tysta är sanktionerad av delar av staten.

6. Om vad en centralbank är med sina åtminstone 9 urskiljbara verksamhetsområden.

7. Det kommunistiska bedrägeriet under 1900-/2000-talet, alltjämt pågående på sina håll.

8. Ekonomisk demokrati (en fullt fungerande marknadsekonomi = hundra procent tillvaratagen urkraft).

9. Om när brist på eller total frånvaro av ekonomisk demokrati leder till allt svagare fackföreningar utan att fackombuden och delar av arbetsgivarna nödvändigtvis förstår den saken själva. Man får då en centralbanksekonomiskt designad (styrd) lönepressning i sken av att det centralbanksekonomiska/ kapitalistiska systemet vill arbetstagare, företag och nationer väl. En skickligt designad illusion eller paradox spelas då ut som grundlurar både arbetstagare och intet ont anande och därför väldigt många, ej alla, genuint välmenande arbetsgivare, som gör sitt bästa att anpassa sig till en allt tuffare pålagd konkurrens-företagsöverlevnads-situation i vårt samhälle. En konkurrenssituation som egentligen är helt onödig när man väl genomskådar den pågående illusionen och löser den paradox som pågår. Man kan säga att problemets kärna ligger på en högre dold nivå i samhället, närmare bestämt hos den dolda samhällsmakt som sedan ca 1600-talet stegvis har introducerat den s.k. svenska modellen i nation efter nation. En samhällspart som tagit beslut och bestämt, och just nu fortsätter att bestämma över huvudet på hela folk, löntagare och företagare att centralbanksekonomi/ kapitalism i allt extremare form är det samhällsekonomiska system som ska tillåtas råda (som på universiteten undervisas i under beteckningen nationalekonomi, och som sedan ca 1970-talet är påtagligt influerad av nyliberalism, den s.k. Chicagoskolan).

10. Om varför EU-projektet är för tidigt väckt och enligt min mening av flera orsaker bör skrotas så fort som möjligt. Det nuvarande EU är nämligen bevisligen inget mindre än ett jättelikt organiserat och maskerat bedrägeriupplägg, där medlemsstater dels påluras helt onödiga statsskulder, dels där vissa medlemsländer luras in i skuldfällor, samtidigt som en rad – ej alla – EU-politikerna med berått mod gör livet ytterst besvärligt för hela folk i en lång rad EU-länder med påtvingade, men egentligen helt onödiga svångremsprogram. Allt detta förklaras logiskt och ingående i nya del 1. Spännande och genomgående mycket avslöjande läsning utlovas, där jag bitvis går på djupet i analyserna!

http://nyaekonomiskasystemet.se/trilogin/

I min trilogi får du veta hur mänskligheten har lurats under århundraden av bankvärlden in i en fälla som denna mänsklighet inte kan ta sig ur utan hjälp. Alla, från enskilda individer till hela nationer, är i klorna på banksystemet och en kapitalistisk ekonomi som är helt onödig, ja, rent destruktiv.

Jag visar på vägen ut ur detta underminerande ekonomiska system, och hur man bygger upp ekonomier där alla har tillgång till pengar i en sann demokratisk anda, alla till gagn. Fortsätt läsa
Lyssna på ljudfiler:

om_trilogin Längd 17:10

Dedikation och förord Längd 9:31