Kapitalismen avslöjad!

Den gigantiska bankbluffen – ett enastående politiskt och ekonomiskt bedrägeri

11 sidor INTRODUKTION  (För er som inte vill eller orkar läsa så mycket)

Gratislänk

208 sidor del I av TRILOGIN (För er som vill ha mer kött på benen)

Gratislänk

Till alla intresserade

Ny version av trilogins del I (april 2017)

Till exempel
1. En verktygslåda så att vem som helst lätt ska kunna förstå vad ett ekonomiskt system är.

2. Om bankernas bokföringsböcker, varpå det blir möjligt att äntligen begripa vad pengar egentligen är.

3. Angående samhällets så kallade urkraft.  Samhällets urkraft handlar om att samhällsutveckling egentligen inte har med pengar att göra, utan med hur väl ett lands ledarskap lyckas ta till vara den enskilda samhällsindividens (människans) alla (dvs många) olika förmågor och intressen – inte bara de förhållandevis få förmågor och intressen som är löne- och bidragsgrundande, som fallet är idag. Pengar i sig är egentligen bara en förhållandevis underordnad faktor i förhållande till urkraften när det gäller verklig samhällsutveckling. I trilogin visar jag att pengar så småningom helt kommer att kunna avskaffas, därför att de många bytena av varor och tjänster i samhället kan reduceras till bokföringsposter i superdatorer. ALLA lever i det skedet som vad vi i dag kallar ”ekonomiskt oberoende”. Och: samhället kan hur lätt som helst finansiera ett sådant välstånd visar det sig! Men för att logiskt förstå den saken, som för många idag är ett häpnadsväckande påstående, måste först en speciell illusion eller paradox genomskådas, klarläggas. Hur den illusionen/paradoxen ser ut, samt dess lösning, går jag i viss mån igenom i trilogin del I, och ännu mera på djupet i del II och III.

4. Den senaste sluga varianten av bankräddningspaket (”bail in”).

5. Penningtvätt i stor samhällskala som i det tysta är sanktionerad av delar av staten.

6. Om vad en centralbank är med sina åtminstone 9 urskiljbara verksamhetsområden.

7. Några närgångna frågor till Riksbanken – som banken besvarar (april 2017 nyinsatt kapitel).

8. Det kommunistiska bedrägeriet under 1900-/2000-talet, alltjämt pågående på sina håll.

9. Ekonomisk demokrati (en fullt fungerande marknadsekonomi = hundra procent tillvaratagen urkraft).

10. Om när brist på eller total frånvaro av ekonomisk demokrati leder till allt svagare fackföreningar utan att fackombuden och delar av arbetsgivarna nödvändigtvis förstår den saken själva. Man får då en centralbanksekonomiskt designad (styrd) lönepressning i sken av att det centralbanksekonomiska/ kapitalistiska systemet vill arbetstagare, företag och nationer väl. En skickligt designad illusion eller paradox spelas då ut som grundlurar både arbetstagare och intet ont anande och därför väldigt många, ej alla, genuint välmenande arbetsgivare, som gör sitt bästa att anpassa sig till en allt tuffare pålagd konkurrens-företagsöverlevnads-situation i vårt samhälle. En konkurrenssituation som egentligen är helt onödig när man väl genomskådar den pågående illusionen och löser den paradox som pågår. Man kan säga att problemets kärna ligger på en högre dold nivå i samhället, närmare bestämt hos den dolda samhällsmakt som sedan ca 1600-talet stegvis har introducerat den s.k. svenska modellen i nation efter nation. En samhällspart som tagit beslut och bestämt, och just nu fortsätter att bestämma över huvudet på hela folk, löntagare och företagare att centralbanksekonomi/ kapitalism i allt extremare form är det samhällsekonomiska system som ska tillåtas råda (som på universiteten undervisas i under beteckningen nationalekonomi, och som sedan ca 1970-talet är påtagligt influerad av nyliberalism, den s.k. Chicagoskolan).

11.  Om varför EU-projektet, åtminstone dess ekonomiska del, är för tidigt väckt och enligt min mening av flera orsaker bör skrotas så fort som möjligt. Det nuvarande EU är nämligen bevisligen inget mindre än ett jättelikt organiserat och maskerat bedrägeriupplägg, där medlemsstater dels påluras helt onödiga statsskulder, dels där vissa medlemsländer luras in i skuldfällor, samtidigt som en rad – ej alla – EU-politikerna med berått mod gör livet ytterst besvärligt för hela folk i en lång rad EU-länder med påtvingade, men egentligen helt onödiga svångremsprogram. Allt detta förklaras logiskt och ingående i nya del 1. Samtidigt är det på sin plats att betona att både jag och min bror Göran anser att EU-projektet i grunden är mycket positivt, då dess grundtanke är att en gång för alla sätta stopp för årtusenden av krig på den europeiska kontinenten mellan stater genom att göra dessa så ekonomiskt beroende av varandra, att det i praktiken blir omöjligt att starta krig. Den grundidén anser vi måste få leva vidare. Men det innebär inte sakligt sett att gangsterfasoner (centralism, starka staters bestämmanderätt över svaga inom ramen för högintelligent designade förtäckta ekonomiska bedrägerier på hela folks bekostnad som dessa inte har en chans att själva genomskåda) ska få bestämma när staterna integreras ekonomiskt med varandra. Exempel på det senare gås noga igenom i nya del I. Spännande och genomgående mycket avslöjande läsning utlovas, där det bitvis sker djupgående analyser!
Se även SwExit (Sverige för ett utträde ur EU).

http://nyaekonomiskasystemet.se/trilogin/

I min trilogi får du veta hur mänskligheten har lurats under århundraden av bankvärlden in i en fälla som denna mänsklighet inte kan ta sig ur utan hjälp. Alla, från enskilda individer till hela nationer, är i klorna på banksystemet och en centralbanksekonomisk/kapitalistisk ekonomi som är helt onödig, ja, rent destruktiv.

Jag visar på vägen ut ur detta underminerande ekonomiska system, och hur man bygger upp ekonomier där alla har tillgång till pengar i en sann demokratisk anda, alla till gagn. Fortsätt läsa
Lyssna på ljudfiler:

om_trilogin Längd 17:10

Dedikation och förord Längd 9:31