Kapitalismen avslöjad!

Den gigantiska bankbluffen – ett enastående politiskt och ekonomiskt bedrägeri

Den här webbsidan visar på det många ytliga betraktare förutfattat kommer att klassa som ren och skär utopi och önsketänkande, att det är häpnadsväckande enkelt att ekonomiskt avveckla (skrota) hela vårt skattesystem och ändå samtidigt undanröja all arbetslöshet och all statlig skuldsättning parallellt med att hela befolkningen inklusive pensionärskollektivet tillförsäkras en god basal levnadsstandard genom införande av en medborgar- eller baslön – ja, du läste rätt  – förutsatt att ett helt nytt ekonomiskt system införs. För att förstå den saken måste man ta modern högre matematik till hjälp. Jag kan dock genast lugna oroliga: webbsidan innehåller inga formler eller krångliga ekvationer, men bygger på logiska resonemang. Och man ska observera att den lösning jag har att föreslå på vårt samhällets aktuella ekonomiska kris, varken handlar om att införa planekonomi eller kommunism. Problemets lösning handlar istället om att analysera, dvs undersöka, vad det är idag som saknas för, ja, rent av motarbetar, att ett sådant önskedrömssamhälle, ett samhälle som ser till allas väl och bästa skall kunna ta form. läs vidare

.                                           Gratis nedladdning

INTRODUKTION  (För er som inte vill eller orkar läsa så mycket) 11 sidor

Engelsk översättning av INTRODUKTION

Spansk översättning av INTRODUKTION  (Även ljudfil finns. Klicka på Boken i ljudform i högerspalten)

TRILOGIN del I (För er som vill ha mer kött på benen) 224 sidor, omarbetad version september 2018. Delarna II och III finns under menyn NEDLADDNING/BÖCKER ovan.

Engelsk översättning av TRILOGIN del I

Hur Amerika lurades att bli kapitalistiskt 192 sidor

Engelsk översättning av Hur Amerika lurades att bli kapitalistiskt

Till alla intresserade

Ny version av trilogins del I (september 2018)

Till exempel
1. En verktygslåda så att vem som helst lätt ska kunna förstå vad ett ekonomiskt system är.…läs vidare…

2. Om bankernas bokföringsböcker, varpå det blir möjligt att äntligen begripa
vad pengar egentligen är.

3. Angående samhällets så kallade urkraft.  Samhällets urkraft handlar om att samhällsutveckling egentligen inte har med pengar att göra, utan med hur väl ett lands ledarskap lyckas ta till vara, uppmuntra och stimulera den enskilda samhällsindividens (människans) alla (dvs många) olika förmågor och intressen – inte bara de förhållandevis få förmågor och intressen som är löne- och bidragsgrundande, som fallet är idag. Pengar i sig är egentligen bara en förhållandevis underordnad faktor i förhållande till urkraften när det gäller verklig samhällsutveckling. (Ett exempel) I trilogin visar jag att pengar så småningom helt kommer att kunna avskaffas, därför att de många bytena av varor och tjänster i samhället kan reduceras till bokföringsposter i superdatorer. ALLA lever i det skedet som vad vi i dag kallar ”ekonomiskt oberoende”. Och: samhället kan hur lätt som helst finansiera ett sådant välstånd visar det sig! Men för att logiskt förstå den saken, som för många idag är ett häpnadsväckande påstående, måste först en speciell illusion eller paradox genomskådas, klarläggas. Hur den illusionen/paradoxen ser ut, samt dess lösning, går jag i viss mån igenom i trilogin del I, och ännu mera på djupet i del II och III.

4. Ekonomisk demokrati [demokonomi] (en fullt fungerande marknadsekonomi =
100 % tillvaratagen urkraft).

5. Om när brist på eller total frånvaro av ekonomisk demokrati (demokonomi) leder till allt svagare fackföreningar utan att fackombuden och delar av arbetsgivarna nödvändigtvis förstår den saken själva. Man får då en centralbanksekonomiskt designad (styrd) lönepressning i sken av att det centralbanksekonomiska/ kapitalistiska systemet vill arbetstagare, företag och nationer väl. En skickligt designad illusion eller paradox spelas då ut som grundlurar både arbetstagare och intet ont anande och därför väldigt många, ej alla, genuint välmenande arbetsgivare, som gör sitt bästa att anpassa sig till en allt tuffare pålagd konkurrens-företagsöverlevnads-situation i vårt samhälle. En konkurrenssituation som egentligen är helt onödig när man väl genomskådar den pågående illusionen och löser den paradox som pågår. Man kan säga att problemets kärna ligger på en högre dold nivå i samhället, närmare bestämt hos den dolda samhällsmakt som sedan ca 1600-talet stegvis har introducerat den s.k. svenska modellen i nation efter nation. En samhällspart som tagit beslut och bestämt, och just nu fortsätter att bestämma över huvudet på hela folk, löntagare och företagare att centralbanksekonomi/ kapitalism i allt extremare form är det samhällsekonomiska system som ska tillåtas råda (som på universiteten undervisas i under beteckningen nationalekonomi, och som sedan ca 1970-talet är påtagligt influerad av nyliberalism, den s.k. Chicagoskolan).

6. Nytt! Den i samhället pågående: de politiska partiernas demokratiillusion. I ett genuint människovänligt samhället behövs inte längre politiska partier. Varför? Svaret ges i nya del I (september 2018)

7. Nytt! Strålkastarljus på centralbankers så kallade oberoende. Ett medvetet svårbegripligt konstruerat begrepp som idag förekommer i ekonomidebatter. Meningen är inte att vanligt folk och företagare skall förstå begreppets egentliga och hyperkänsliga innebörd. Klarspråk: Centralbanksägare/det internationella bankväsendet vill absolut inte att staten (folkets förlängda arm) skall börja tillverka egna pengar. En statsledning som sätter landets centralbanks oberoende ur spel kan nämligen, hör och häpna!, välja att sluta ta lån mot ränta från bankväsendet/centralbanker. En sådan statsledning trycker helt enkelt på startknappen till egna penningtillverkande maskiner. Denna gång statens (folkets förlängda arms och inte centralbanksägares/bankägares förlängda arms) penningtillverkande maskiner. Med lätthet och helt GRATIS! kan staten (läs: folket genom sin statsledning) i det läget börja tillverka alla de pengar som behövs för kostsamma sociala och infrastrukturella välfärdsreformer så att folket, företagen, naturen, djurlivet, hela ekosystem äntligen får det mycket bra i nationen. Skatterna kan börja sänkas dramatiskt, ja till och med helt avskaffas, därför att pengar plötsligt från ett klockslag till ett annat blir helt GRATIS! Något som låter ofattbart i mångas öron just nu. Staten kan göra allt detta utan att behöva försätta sig i skuld och utan att behöva betala några räntor genom att upphäva centralbankens oberoende i nationen. Därmed sätter man nationalekonomins grundbult, dess själva ”naturlag” samtidigt ur spel. En centralbanksekonomins ”naturlag” som påstår att det nödvändigtvis måste råda brist på pengar i ett samhälle. Så enkelt är det att upphäva denna ”naturlag”, och läs detta noga, vilket förklaras ingående logiskt i trilogin, utan att farlig inflation uppstår. Det går alltså att logiskt bevisa att inflation inte ens teoretiskt kan uppstå i ett genuint människovänligt samhälle. Samtidigt finns ingen brist på pengar! Men det kräver att ett helt nytt ekonomiskt system införs. Det går inte längre att ha centralbanksekonomi/kapitalism på plats som ekonomiskt system. Med det nya ekonomiska systemet på plats (staten börjar tillverka egna pengar) finns plötsligt helt GRATIS pengar till alla de där dyrbara eller mycket dyrbara samhällsreformerna som tidigare fick läggas på is därför att man felaktigt påstod att det tyvärr rådde brist på pengar. Det går alltså utmärkt att börja trolla med knäna!, trots att politikerna i ett bristsamhälle enstämmigt gång på gång urskuldrar sig med att vi kan tyvärr inte trolla med knäna, när de avfärdar till synes alltför dyrbara samhällsprojekt. på nationell nivå, landstings och kommunala nivåer.
USA:s president Abraham Lincoln löste den extremt kostsamma finansieringen av nordstaternas insats i inbördeskriget 1861 – 1865 i en snillrik variant på ovan utanför boxen-tänkande. På Lincolns tid fanns ingen amerikansk centralbank. Lincoln sade nej till erbjudande om lån mot ockerränta från bankväsendet, den tidens bankirer i USA och internationellt. Det var ockerräntan som fick Lincoln att ta steget. Lånen skulle bli för dyrbara. Bankirerna blev fullständigt tagna på sängen av Lincolns plötsliga omsvängning i hur Nordstaterna skulle styras ekonomiskt. Som USA:s president med makt/kontroll över nordstaternas penningtillverkande maskiner (greenback dollar), finansierade han dessutom ca fyra års omfattande stadsbudget utan att behöva ta ett enda lån och utan att behöva betala några statsskuldsräntor. Ett förfarande som Lincoln kunde genomföra därför att den amerikanska konstitutionen tillåter förfarandet när man läser konstitutionstexten Article 1 Section 8 noga. Något som i efterhand har prövats i USA:s högsta domstol med utslag till Lincolns favör. Detaljer som utreds på djupet i del II av trilogin men omnäms redan i del I. Lincoln var juristutbildad och visste hur man läser lagtexter. Han var dessutom modig och visade imponerande empati (Lincoln drev frågan att få slaveriet förbjudet i USA, som många idag vet). Media, och för den delen historieböcker och Hollywoodfilmer om Lincoln, är idag tysta om de här ekonomiska detaljerna i Lincoln´s gärning som president. Oberoende-aspekten är, som du som läsare kommer att märka, hyperkänslig för centralbanker och deras ägare eftersom dessa absolut inte vill att statsledningar, och för den delen hela folk och företagare, stora företags styrelser och verkställande ledningar i nationerna, skall börja förstå hur lätt de egentligen helt GRATIS kan börja finansiera sina länders statsbudgetar och företagsfinansieringar samt återställande av naturen ekologiskt balanserat utan att behöva skuldsätta sig och utan att behöva betala några räntor. Ja, som USA:s 16:e president Abraham Lincoln visade en väg utanför boxen-tänkande i.

8. Om varför EU-projektet, åtminstone dess ekonomiska del, är för tidigt väckt och enligt min mening av flera orsaker bör skrotas så fort som möjligt. Det nuvarande EU är nämligen, vilket kan visas med logik som bevisar, inget mindre än ett jättelikt organiserat och maskerat bedrägeriupplägg, där medlemsstater dels påluras helt onödiga statsskulder, dels där vissa medlemsländer luras in i skuldfällor, samtidigt som en rad – ej alla – EU-politikerna med berått mod gör livet ytterst besvärligt för hela folk i en lång rad EU-länder med påtvingade, men egentligen helt onödiga svångremsprogram. Allt detta förklaras logiskt och ingående i nya del 1. Samtidigt är det på sin plats att betona att både jag och min bror Göran anser att EU-projektet i grunden är mycket positivt, då dess grundtanke är att en gång för alla sätta stopp för årtusenden av krig på den europeiska kontinenten mellan stater genom att göra dessa så ekonomiskt beroende av varandra, att det i praktiken blir omöjligt att starta krig. Den grundidén anser vi måste få leva vidare. Men det innebär inte sakligt sett att gangsterfasoner (centralism, starka staters bestämmanderätt över svaga inom ramen för högintelligent designade förtäckta ekonomiska bedrägerier på hela folks bekostnad som dessa inte har en chans att själva genomskåda) ska få bestämma när staterna integreras ekonomiskt med varandra. Exempel på det senare gås noga igenom i nya del I. Spännande och genomgående mycket avslöjande läsning utlovas, där det bitvis sker djupgående analyser!

Se även SwExit  (Sverige för ett utträde ur EU).
Samt Joseph E. Stiglizt (Nobel Memorial Prize laureate in Economics 2001)/Göran Greider (journalist/författare): …en fullständig ”brist på empati” präglar eurons politiska förespråkare…
…och Sven Melander (journalist/programledare): Lite humor också…

9. Den senaste sluga varianten av bankräddningspaket (”bail in”).

10. Penningtvätt i stor samhällskala som i det tysta är sanktionerad av delar av staten.

11. Om vad en centralbank är med sina åtminstone 9 urskiljbara verksamhetsområden.

12. Några närgångna frågor till Riksbanken – som banken besvarar (april 2017 nyinsatt kapitel).

13. Både skatter och skattesystem är egentligen något helt onödigt – samhället kan hur lätt som helst finansiera alla sina utgifter utan skatter och skattesystem visar jag i form av ett matematiskt logiskt resonemang! Ett häpnadsväckande påstående för antagligen de flesta, som många därför idag har svårt att ta till sig, därför att det vid första anblicken verkar alltför fantastiskt. Men…detta med skatter och skattesystem bygger i själva verket på en speciell illusion eller paradox, och när man väl har genomskådat och sedan löst den – vilket sker med hjälp av modern högre matematik – ja, då inser man som sagt att detta med skatter och skattesystem är fullständigt onödigt! Se även punkt 7 ovan.

14. Arbetslösheten – ett ständigt problem i dagens samhälle – är förbluffande nog hur lätt som helst att komma till rätta med. Det gäller bara att komma på tricket! Återigen är det modern högre matematik som levererar lösningen. Det handlar varken om att införa socialism eller kommunism, utan lösningen ligger i stället i att till 100 procent aktivera det jag kallar samhällets urkraft inom ramen för ekonomisk demokrati, vilket i själva verket är raka motsatsen till kommunistisk planekonomi. När ekonomisk demokrati införs i en nation, kommer man samtidigt automatiskt tillrätta med det som tidigare var invandrings- och så kallade integrationsproblem. Logik visar att det är lätt att vända det som tidigare var ett problem till att istället bli en berikande och värdefull resurs för landet.

15. Det kommunistiska bedrägeriet under 1900-/2000-talet, alltjämt pågående på sina håll.

https://nyaekonomiskasystemet.se/trilogin/

I min trilogi får du veta hur mänskligheten har lurats under århundraden av bankvärlden in i en fälla som denna mänsklighet inte kan ta sig ur utan hjälp. Alla, från enskilda individer till hela nationer, är i klorna på banksystemet och en centralbanksekonomisk/kapitalistisk ekonomi som är helt onödig, ja, rent destruktiv.

Jag visar på vägen ut ur detta underminerande ekonomiska system, och hur man bygger upp ekonomier där alla har tillgång till pengar i en sann demokratisk anda, alla till gagn. Fortsätt läsa


 

Fem personer om Nya Ekonomiska Systemet:Lyssna på ljudfiler:

om_trilogin Längd 17:10

Dedikation och förord Längd 9:31