Del 3 av trilogin är publicerad

I steg på steg kommer det att föras in extratexter under den kommande fliken Extratexter på hemsidan som ytterligare förklarar detaljer i trilogin. Dels en extratext som beskriver moderna skuggbanker (investmenbanking i världen) som hjälp till de stora utredningarna. Dessutom en extratext som beskriver vad det innebär att plötsligt bli ekonomiskt oberoende i sitt liv. Det är nämligen en minst sagt omvälvande händelse för den som inte är van vid att plötsligt få det mycket väl ställt.

På tur står så småningom också att introducera den väsentligt utvidgade vetenskapsmodellen som introducerar begreppet 4:e generationen av empirism inom vetenskapen.

Kommentarer stängda.