donera

Du kan hjälpa till med att donera pengar för att stödja den samhällsforskning som denna webbsida bedriver.

Sätt in ditt bidrag på Forex bank konto: 9420-3343011
På somliga banker måste man ta bort bindestrecket och ibland även clearingnumret (9420-) när man fyller i kontonumret.

Ett stort tack till alla som hjälper till!