Del 3 – Problemets lösning

Kapitel i del 3:

 1. Problemets lösning – Inledning
 2. Den 12:e nyckeln – Nationell folkomröstning om de
  tre samhällsavgörande frågorna I, II och III
 3. Den 13:e nyckeln – Grundlagen i svensk lagstiftning som ska
  garantera alla svenska medborgares ekonomiska oberoende i
  kontakt med vars och ens individuella val av favoritsysselsättningar
 4. Den 14:e nyckeln – Grundlagen i svensk lagstiftning som ska garantera prisstabilitet genom ett verkligt värde på varor och tjänster
 5. Den 15:e nyckeln – De tre primära samhällsflödena
 6. Den 16:e nyckeln – De särskilda psykologiska persontesten
 7. Den 17:e nyckeln – Gradvis förändring av de fyra
  utförselreglerna av pengar
 8. Den 18:e nyckeln – Förbud mot in och utlåning mot ränta samt
  en reglerventil mot inflation
 9. Den 19:e nyckeln – Den väsentligt stärkta demokratin –
  Direktdemokrati
 10. Den 20:e nyckeln – Buffertar, återvinning och energi
 11. Den 21:a nyckeln – Skydd av integritet och privatliv i ett
  högkultursamhälle
 12. Den 21:a nyckeln – fortsättning – Skydd av integritet och
  privatliv i ett högkultursamhälle
 13. Den 22:a nyckeln – De stora utredningarna
 14. Den 22:a nyckeln – fortsättning – De stora utredningarna –
  fortsättning
 15. Människovänlig naturens ekonomiska system – Fas 3-ekonomiRättelser

Gratislänk