Hur Amerika lurades att bli kapitalistiskt

Den historiska utvecklingen under 263 år visar i svart på vitt att utomordentligt många amerikaner varken har blivit framgångsrika eller lyckliga i det kapitalistiska samhälle som under denna tid har tillåtits verka i Amerika. ”Den amerikanska drömmen”, dvs att alla som har den rätta viljan kan lyckas i det kapitalistiska systemet, stämmer sålunda inte.

Gratislänk