Kapitalismen avslöjad! Den gigantiska bankbluffen – ett enastående politiskt och ekonomiskt bedrägeri

Kapitalismen avslojad_Den gigantiska bankbluffen_del 2

Kapitel i del 2:

 1. Att som företagare ställas inför bankens ultimatum
 2. Bankens påstående om egna pengar
 3. Begreppet ”kryphål” i en lagstiftning
 4. Illusionen med de politiska partierna (demokratiillusionen, den 2:a samhällsillusionen, den 2:a samhällslögnen)
 5. En gigantisk kartell
 6. Hur reagerade statsminister Olof Palme på den händelse i Sverige som kallas “Novemberrevolutionen” den 21 november 1985?
 7. En politikens “Kejsarens nya kläder”
 8. Sveriges ekonomiska stålbad
 9. Kapitalismens två hörnstenar
 10. Maktbolagen
 11. Kapitalismen är som ett casinospel
 12. En fördjupad analys av kapitalismen
 13. Det kapitalistiska pyramidspelets principiella konstruktion
 14. Fortsatt analys av tabell 1
 15. Variationer på ett tema
 16. Avslutande analys av tabell 1 hur pengar förs ut i samhället i ett kapitalistiskt samhällssystem
 17. Sensationellt och högexplosivt politiskt sprängstoff
 18. Statligt organiserade stölder under förevändning av lågkonjunktur
 19. Att säga ifrån att nu får det vara nog!
 20. Svenska skolans värld – den stora nedmonteringen av svensk intelligensförmåga
 21. Det fjärde svärdet i ”de fem svärdens illusion”. Att leka med den finansiella atombomben: valutaspekulation
 22. Fortsättning den svenska finanskrisen 199..
 23. Vad som sker logiskt konstitutionellt när ett systemfel rättas till – den stora kalenderkommissionen i Rom 1515
 24. Lissabonfördragets fyra heliga kor
 25. En nationalekonomisk härdsmälta – Weimarrepubliken åren 1919 – 1923
 26. De 25 godsvagnarna
 27. Hjalmar Schacht byggde en formidabelt stark tysk ekonomi 1934-1936
 28. Den 1:a nyckeln till en väl fungerande monetärt finansierad ekonomi är baserad på äkta fiat-pengar
 29. Fortsättning på den 1:a nyckeln till en väl fungerande monetärt finansierad ekonomi är baserad på äkta fiat-pengar
 30. Avslutningsanalys av den 1:a nyckeln till en väl fungerande monetärt finansierad ekonomi är baserad på äkta fiat-pengar
 31. Fortsättning de amerikanska koloniernas ekonomiska system
 32. Den 2:a nyckeln till en väl fungerande monetärt finansierad ekonomi: att alltid se till att det finns rikligt med pengar i samhällsekonomin, samtidigt som ränta förbjuds
 33. Den 3:e nyckeln till en väl fungerande monetärt finansierad ekonomi: att alla skall ha gott om pengar i sin privata plånbok
 34. Den 4:e nyckeln till en väl fungerande monetärt finansierad ekonomi baserad på äkta fiat-pengar: att pengarna enbart skall användas till att bygga ett urstarkt samhälle, inte till spekulation
 35. Den 5:e nyckeln till en väl fungerande monetärt finansierad ekonomi baserad på akta fiat-pengar: att omsorgsfullt se till att de utslussade pengarna stannar kvar i samhällsekonomin
 36. Den 6:e nyckeln till en väl fungerande monetärt finansierad ekonomi baserad på äkta fiat-pengar: Att alltid ha en reglerventil mot inflation på plats
 37. Den 7:e nyckeln till en väl fungerande monetärt finansierad ekonomi baserad på äkta fiat-pengar: att människor själva ges frihet och förtroendet att själva avgöra hur arbetsuppgifter skall utföras på bästa sätt
 38. Den 8:e nyckeln till en väl fungerande monetärt finansierad ekonomi baserad på äkta fiat-pengar: Att endast ”en kock skall stå för soppan”
 39. Den 9:e nyckeln till en väl fungerande monetärt finansierad ekonomi baserad på äkta fiat-pengar: att bygga in ett systemskydd mot aggressiv valutaspekulation
 40. Den 10:e nyckeln till en väl fungerande monetärt finansierad ekonomi baserad på äkta fiat-pengar: Ett säkert skydd mot vanlig och perfekt penningförfalskning
 41. Den 11:e nyckeln till en väl fungerande monetärt finansierad ekonomi baserad på äkta fiat-pengar: Att bygga in ett skydd mot internationell bankblockad av nationens vitala utrikeshandel
 42. Den tyska ekonomiska återhämtningen jämfört med den amerikanska avseende 1930-talsdepressionen
 43. Åter till de 25 godsvagnarna vid slottet Altan i Niederschlesien
 44. Abrakadabra sim sala bim hokus pokus filiok ”Egna ur tomma intet med hävstång”
 45. Fortsättning på abrakadabra sim sala bim hokus pokus filiok ”Egna ur tomma intet med hävstång”
 46. Hur frimurarorden (storspindlarnas organisation) beskriver sig själva – exempel på hittills indikerad statsfientlig frimurarverksamhet
 47. Hur världens största bedrägeri började en gång i tiden
 48. Ett högintelligent bedrägeri i tre distinkta steg
 49. Storspindlarnas akilleshäl
 50. ”Kreativ bokföring” med hjälp av tredubbla bokföringsböcker
 51. Bankernas illröda siffror är ren bluff
 52. En smula överkurs för den som är intresserad av matematik
 53. Det indikerade ”perfekta forskningsfusket”
 54. Hur de tre stegen i världens största bedrägeri ser ut i modern tid
 55. Mer om hur de tre stegen i världens största bedrägeri ser ut i modern tid
 56. Fortsättning på depositionsutvecklingen i modern tid
 57. Ett extremt känsligt affärskontrakt
 58. Konsten att få en affärsidé befriad från granskning
 59. Den grandiosa mutan
 60. Den stora bankkollapskatastrofen år 1307
 61. Flykt “under jorden”. Tystnad och ytterst noggrann strategian Vad hade gått fel?
 62. Hur statsmaktsillusionen (illusionen att man kan lita på staten) skapades
 63. Embryot till en ny administrativ statsapparat
 64. Den heliga alliansen mellan staten och den dolda bankirmakten växer sig stark
 65. Gräddfil, finurlighet, bedrägeri och den sårbara akilleshälen
 66. Staten av idag är inte till för folkets bästa
 67. Den djupast liggande drivkraften
 68. Illusionen med sedelförfalskning
 69. 68-extra. Många behöver nu bidra med sina berättelser
 70. I de följande 17 kapitlen vänder jag mig direkt till USA:s folk
 71. De svåra åren 1764-1773
 72. Sveket
 73. Analys av de första, andra och tredje stegen i bankirernas hemliga plan
 74. Analys av det fjärde steget i bankirernas hemliga plan
 75. Analys av det femte steget i bankirernas hemliga plan
 76. Analys av det sjätte steget i bankirernas hemliga plan
 77. President George Washingtons svåra beslut
 78. Ett enastående hyckleri
 79. Analys av det sjunde steget i bankirernas hemliga plan
 80. Perioden 1791-1913
 81. President Abraham Lincoln hotade det amerikanska bankväsendets grundvalar
 82. Federal Reserve Banks illusionsnummer – konsten att som privatperson sätta upp en egen sedelpress i sin källare, och samtidigt skaffa sig lagligt tillverkningsmonopol på hela världsbehovet av US dollar
 83. Sanningen om tre fakta, som mörkläggs för närvarande
 84. Personer som känner till dessa händelsers stora betydelse
 85. En allmän nationell folkomröstning
 86. Jag vänder mig nu avslutningsvis direkt till USA:s president: Dear M President!