Kategori: Blogg

Konspirationsteorier Dagens Nyheter

Till DN:s Insida

Ni frågar på redaktionen om vi läsare känner till några
konspirationsteorier – sanna eller falska?
Ni frågar också om vi har för lätt att misstänka konspirationer, eller om det kanske är tvärtom?
Skickar över två exempel på logiskt sanna konspirationsteorier, som går att bevisa.
Vidare redovisar jag min egen uppfattning, om huruvida man skall ta konspirationsteorier på allvar eller inte. Fortsätt läsa

Bekräftelse på att EU är på god väg att bli allt mer överordnat och maktfullkomligt

Journalisten och yttrandefrihetsexperten Nils Funcke skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter, sid. 6, den 10 mars 2014 (http://www.dn.se/debatt/offentlighetsprincipen-ar-pa-vag-att-vittra-sonder/ ) med rubriken: OFFENTLIGHETSPRINCIPEN ÄR PÅ VÄG ATT VITTRA SÖNDER, att Sveriges traditionella öppenhet med offentlighetsprincip, yttrandefrihet och meddelarfrihet är på väg att allt mer vittra sönder sedan vi gick med i EU den 1 januari 1995. Vill vi ha det så? Fortsätt läsa

Fortsättning om En rundresa i skatteparadisen

I bloggen den 13 januari 2013 visade jag att det med hjälp av Sveriges televisions Dokument Utifrån: En rundresa i skatteparadisen och trilogins analys går att visa att en rad av de stora eller mycket stora multinationella företagen i världen aktivt hänsynslöst medverkar till att kapitalismens fyra mål uppnås: Fortsätt läsa

Del 3 av trilogin är publicerad

I steg på steg kommer det att föras in extratexter under den kommande fliken Extratexter på hemsidan som ytterligare förklarar detaljer i trilogin. Dels en extratext som beskriver moderna skuggbanker (investmenbanking i världen) som hjälp till de stora utredningarna. Dessutom en extratext som beskriver vad det innebär att plötsligt bli ekonomiskt oberoende i sitt liv. Det är nämligen en minst sagt omvälvande händelse för den som inte är van vid att plötsligt få det mycket väl ställt.

På tur står så småningom också att introducera den väsentligt utvidgade vetenskapsmodellen som introducerar begreppet 4:e generationen av empirism inom vetenskapen.