Inget av materialet finns att köpa i pappersform. Allt material som pdf-/word-filer.

Kapitalismen avslöjad!

Den gigantiska bankbluffen – ett enastående ekonomiskt och politiskt bedrägeri


 LÄTTBEGRIPLIG INTRODUKTION

Det Människovänliga Samhället – Per Lundgren

Det Människovänliga Samhället finns även i engelsk översättning:

The Humane Society – Per Lundgren

Det Människovänliga Samhället finns även i spansk översättning:

La Sociedad Humanitaria – Introducción

Sverige 2025 – Thomas Magnusson


TRILOGIN

Trilogin vänder sig till tre grupper av människor: 1) de som inte vill eller orkar läsa så mycket. 11 sidor text klarar i stort sett vem som helst av (den lättbegripliga introduktionen), 2) de som vill ha lite mer (del I, 208 sidor) och slutligen 3) de som är forskare och sanningssökare på djupet och inte väjer för också utförliga, ibland mycket krävande, ofta repetetiva, avancerade logiska analyser i vilket också det historiska perspektivet sedan ca 950-talet e.Kr. gås igenom ingående (delarna II och III, ca 900 sidor).

Vad som är fokus i nya del I – ett förtydligande

Ett av målen med nya del I är att du som läsare tidigt skall förstå vad begreppet ”ekonomiskt system” innebär. Jag är nog inte ensam om att tycka att det ekonomiska samhällssystem vi lever med idag (dvs det kapitalistiska/centralbanksekonomiska systemet), knappast rättvisande kan sägas vara människovänligt eller humant. Frågan är då hur ett ekonomiskt system bör se ut för att ha rätt att kallas så? Det är ju du, jag och alla andra som hör in under beteckning ”folket” som skall avgöra den saken. Och för att kunna det, måste vi ha ett material att jämföra vårt nuvarande system med – vilket, om man undantar kommunistisk planekonomi, hittills inte varit så lätt att hitta som man kan tro, på grund av att sådan jämförande information avsiktligt har undanhållits och undanhålls i dagens samhälle. Vårt mål är alltså att hitta ett eller flera ekonomiska samhällssystem som bättre kan tänkas motsvara begreppen humanism, människovänlighet än det nuvarande kapitalistiska systemet gör, och sedan jämföra systemen i syfte att klargöra exakt vari skillnaderna ligger.
Som utgångspunkt kan vi konstatera att dagens kapitalistiska/centralbanksekonomiska system tydligt visar sina brister i form av
sedan århundraden återkommande finansiella kriser av olika dignitet runt om i världen, där lågkonjunkturer repetitivt varvas med illusoriska högkonjunkturer på bedräglig grund. Finns det då, utöver kommunistisk planekonomi, några utarbetade ekonomiska system att jämföra med? Svaret på den frågan är ja. Men då dessa system av konkurrensskäl ses som en fara av kapitalismens arkitekter, undanhålls som sagt information kring dessa system, och man måste gå långt utanför allfarvägen för att hitta relevant historisk information angående dem. När man väl har letat upp den undangömda systeminformationen och låtit denna komma i fokus (som jag gör i min trilogi), kommer nästa viktiga steg: att jämförelsen mellan systemen som man då kan börja göra, skall komma vårt samhälle till godo, d.v.s. bli föremål för offentlig debatt. Då kommer en hel massa alternativa förslag, vidareutvecklingar, förbättringar både beträffande stora och små detaljer beträffande de nu i ljuset framdragna systemen att föras fram i debatten. Eftersom kompetensen kommer att vara mycket blandad hos debattörerna, och alla debattörer inte kommer att vara seriösa, kommer detta att inträffa, att en del inte kommer att dra sig för att med flit försöka skjuta debatten i sank (det kan man redan på förhand utgå från) alternativt raljera på andras bekostnad och ha förutfattade meningar klara för sig innan de ens är noga pålästa om det/de alternativa system som debatten handlar om. Och samma sak beträffande de argument det alternativa systemets förespråkare för fram. Vissa debattörer kommer att säga att de inte orkar läsa mer, och på så sätt i värsta fall, med eller utan avsikt, försöka styra debatten mot ytlighet, raljans och ett överdrivet och som sagt förutfattat avståndstagande. I den situationen är det viktigt att man som seriös sökare/forskare på jakt efter det bästa systemet, alternativt som systemförespråkare, är påläst och ser till att ha tillräcklig kompetens för att kunna avgöra vad som är relevant och inte relevant i debatten, dvs att rent sakligt ha kunskap att jämföra de olika systemförslagen med varandra. Som alltid är kunskap vägen till att kunna välja rätt. Om du då besitter kunskap och är en skicklig debattör, kommer du elegant och med humor att kunna styra debatten utifrån din kompetens och saklighet. Då kommer det bästa systemet med hjälp av dina insikter att kunna sållas fram. Därför är nya del I skriven på så sätt, att de läsare som verkligen direkt vill veta vad samhällsekonomi innebär på djupet utan omskrivningar eller förblommeringar, skall finna vad de söker. Men allt kan förmedlas mer detaljerat. I del II går jag därför ännu mer på djupet i ämnet, främst för att de som söker exakt detaljerad logisk förståelse skall bli tillgodosedda. Målet är, menar jag, att arbeta fram ett människovänligt samhälle som ger ALLA människor ett utomordentligt välstånd och välmående, åtminstone materiellt. Inte som nu, livets goda endast till ett fåtal. En typ av samhälle som bygger på ett ekonomisystem som jag i trilogin kallar för Nya Ekonomiska Systemet, eller mer tekniskt uttryckt: en människovänlig väl fungerande (utan inflation) monetärt finansierad ekonomi. Lycka till med läsningen!

Kapitalismen avslöjad Den gigantiska bankbluffen del 1 Problemet – en översikt (Omarbetad version i november 2018!)

Kapitalismen avslöjad_Den gigantiska bankbluffen_del 2 – Problemet belyst i detalj

Kapitalismen avslöjad Den gigantiska bankbluffen del 3Problemets lösning

 

 

Nya del I (april 2017) finns nu även i professionell engelsk översättning:

Gratislänk – engelska översättningen av nya del I


DE SISTA 17 KAPITLEN I del 2 VÄNDER SIG TILL DET AMERIKANSKA FOLKET

Dessa 17 kapitel finns i del 2 ovan men då utan bilder. I nedladdningslänken

Hur Amerika lurades att bli en lånebaserad underminerande kapitalism i stället för en alltid välmående marknadsekonomi utan allvarliga svagheter

finns de 17 kapitlen med bilder som en särskild bok. Med Amerika som exempel visar jag hur kapitalismen/centralbanksekonomi påtvingades det amerikanska folket som egentligen från början hade ett människovänligt ekonomiskt system. Det är en spännande bok som visar hur vissa personer förslaget och hänsynslöst cyniskt svek det amerikanska folket. Här får du också veta hur förbluffande enkelt det är för det amerikanska folket att idag bli av med sin idag hissnande stora statsskuld. Ja, på bara några timmar när väl det amerikanska folket röstar att så skall ske i en stor nationell folkomröstning.

I dessa 17 kapitel sker dessutom en kompletterande djupgående genomgång varför EU-projektet ännu är omoget och enligt min mening därför bör skrotas så fort som möjligt. EU-projektet är nämligen en principiell upprepning av vissa, sakligt sett bedrägliga och sällan debatterade/analyserade, händelser som skedde i efterspelet till den amerikanska revolutionen på 1700-talet.

Hur Amerika lurades att bli en lånebaserad underminerande kapitalism i stället för en alltid välmående marknadsekonomi utan allvarliga svagheter finns nu även i professionell engelsk översättning:

The Financial Hijacking of the American Revolution – Per Lundgren

 

ÖVRIGA BÖCKER

Det Människovänliga Samhället – Per Lundgren

Sverige 2025 av Thomas Magnusson

Det Människovänliga Samhället finns även i engelsk översättning:

The Humane Society – Per Lundgren

Det Människovänliga Samhället finns även i spansk översättning:

La Sociedad Humanitaria – Introducción


En uppsats

The Proposal for A Significantly Expanded Scientific Model, The 4th generation of empiricism

Gratislänk

Uppsatsen går igenom hur det är möjligt att med hjälp av modern högre matematik/logik utföra vetenskapliga experiment med sina efterföljande vetenskapliga utvärderingar av såväl högkulturkunskap (högre esoterik) som information inom komplexa holistiska sammanhang, exempelvis inom medicin, meteorologi och olika typer av samhällsekonomier som centralbanksekonomi och monetärt finansierad ekonomi. Sammanhang karaktäriserade av hundratals miljarder och fler samtidigt påverkande och växelverkande faktorer. Analys av holistiska sammanhang är extremt avancerade och underlättas av djup kännedom i axiomatiken (första spadtaget informationen) inom högkulturkunskap. För att kunna hantera så avancerade sammanhang korrekt logiskt krävs en mer utvecklad empirism än den vetenskapen arbetar med just nu. 4:e generationen av empirism är ett förslag till en sådan nödvändig och betydligt mer utvecklad empirism.

Klicka på länkarna och läs böckerna på skärmen eller ladda ner filerna genom att högerklicka och välj ”Spara mål som” i Internet Explorer eller ”Spara länk som” i Firefox, Chrome och Opera samt ”Hämta länkad fil” i Safari.

För mobiler och läsplattor med Android kan smidig läsning ske med qPDF i vilken man lätt kan förstora och flöda om texten så att den radbryts vid skärmkanten.