Extratexter

Inget av materialet finns att köpa i pappersform, utan allt material är enbart i nedladdnings-format som pdf-/word-fil.

Ladda gärna ned gratis genom att välja gratislänken som kommer upp när du klickar på den länk som du vill ladda ner. Återkom gärna och betala i efterhand om du tycker att din nedladdade text är något du vill betala för.

Här publiceras de extratexter som ska ge stöd åt de stora utredningarna.

Hjälp till de stora utredningarna – Angående det perfekta kriminella systemet som har byggt sin egen statsapparat i åtminstone 173 nationer – (pdf)

 

Extratext om ekonomiskt oberoende – (pdf)

 

Den högintelligenta nykolonialismen inom ramen för en rad multinationella företag i modern tid – (pdf)

 

Triangeltekniken – Konsten att så split och osämja i en debattgrupp. (Genom att bli medveten om triangeltekniken kan du förhoppningsvis lättare skickligt bibehålla fokus på sakfrågan/sakfrågorna utan att förlora dig i personliga upprörda känslor när du attackeras.) – (pdf)

 

Positive-Money (The Sovereign Money Proposal)-Nya-Ekonomiska-Systemet-En-kritisk-jämförelse (pdf)

Begreppet Positive Money (The Sovereign Money Proposal) definierades den 2:a april 2013 i en programförklaringsskrift med titeln The Positive Money Proposal av författarna Andrew Jackson, Ben Dyson and Graham Hodgson. Programförklaringsskriften fanns under en period för gratis nedladdning från http://positivemoney.org/. Observera att programförklaringsskriften saknar copy right varför den nedladdning som jag själv tog del av och noga studerade och forskade i här rodivisas i sin helhet i följande länk så också andra intresserade kan göra sin forskning i ämnet The-Positive-Money-Proposal-2nd-April-2013