Extratexter

Inget av materialet finns att köpa i pappersform. Allt material är som pdf-/word-filer.

Här publiceras de extratexter som föreslås ge stöd åt de stora utredningarna.

Hjälp till de stora utredningarna-Angående det perfekta kriminella systemet som har byggt sin egen statsapparat i åtminstone 173 nationer -(pdf)

 

Extratext om ekonomiskt oberoende – (pdf)

 

Den högintelligenta nykolonialismen inom ramen för en rad multinationella företag i modern tid – (pdf)

 

Triangeltekniken – Konsten att så split och osämja i en debattgrupp. (Genom att bli medveten om triangeltekniken kan du förhoppningsvis lättare skickligt bibehålla fokus på sakfrågan/sakfrågorna utan att förlora dig i personliga upprörda känslor när du attackeras.) – (pdf)

 

Positive Money (The Sovereign Money Proposal) Nya Ekonomiska Systemet – En kristisk jämförelse -(pdf)

Begreppet Positive Money (The Sovereign Money Proposal) definierades den 2:a april 2013 i en programförklaringsskrift med titeln The Positive Money Proposal av författarna Andrew Jackson, Ben Dyson and Graham Hodgson. Programförklaringsskriften fanns under en period för gratis nedladdning från http://positivemoney.org/. Observera att programförklaringsskriften saknar copy right varför den nedladdning som jag själv tog del av och noga studerade och forskade i här rodivisas i sin helhet i följande länk så också andra intresserade kan göra sin forskning i ämnet The-Positive-Money-Proposal-2nd-April-2013