Tillägg till extratexten Hjälp till de stora utredningarna

DN:s chefredaktör Peter Wolodarski: Edward Snowden har gjort sitt land en stor tjänst. Läs gärna Wolodarskis Söndagskrönika, DN, 12 januari, 2013. Den känsliga frågan om övergrepp som begås av staten tas upp på ett, enligt min mening, träffsäkert sätt.

Jag rekommendera också att se Dokument Utifrån (http://www.svtplay.se/video/1491999/en-rundresa-i-skatteparadisen), från den 29 september 2013 med rubriken: En rundresa i skatteparadisen. Programmet visar att åtminstone en rad stora multinationella företag använder en strategi som går ut på att via avancerad skatteplanering se till att man betalar ett minimum i bolagsskatt. Man betalar en till på sin höjd några procent i bolagsskatt och i flera fall ingen bolagsskatt alls jämfört med de normala procentsatserna som ligger mellan 10 till 40 procent beroende på nation man har förlagt produktionen till. Stora eller mycket stora skatteintäkter (pengar som egentligen skall gå till dessa nationers välfärdsbyggande och folkens väl) berövas på detta skatteplanerande sätt berörda folk. Dokument Utifrån visar med, vad jag tycker, tydlig logik hur dessa undandragna pengar till slut, efter komplicerade turer av avancerad skatteplanering, sedan mycket intelligent och absolut samhällssaboterande förs tillbaks till de drabbade länderna. Återförandet sker i form av stora eller mycket stora lån mot ränta till dessa länders regeringar där de multinationella företagen via den globala skuggbankssektorn köper den variant av skuldsedlar som har namnet statspapper och/eller möjligen andra typer av skuldsedelinstrument inom investmentbankvärlden. Konsekvensen är att 1) berörda nationers regeringar med sina folk i första steget blir snuvade på skattepengar, 2) som salt i redan öppet sår att få se sin välfärd halta eller börja gå kräftgång får man dessutom betala räntor på statslån som man egentligen inte skulle behövt ta om man från början hade fått in bolagsskatterna samt 3) att man tvingas lämna tillbaks lånade pengar därför att dessa fick man bara låna. En samhällssaboterande strategi avslöjas därmed. I slutänden fungerar dessa multinationella bolag nämligen som parasiter i enlighet med den ännu mer övergripande strategin som har namnet kapitalismens fyra mål och som jag utreder ingående i trilogin. Vad som indikeras är att dessa multinationella företag är skräddarsydda och välorganiserade instrument med syftet att i enlighet med kapitalismens övergripande storspindelstrategi verkställa demokratinedmontering och annan samhällsdegenerering som man uppnå i byggandet av sina plutokratisamhällen. Också dessa skyddade zoner för åtminstone delar av högnivåplutokratin i världen blir synlig på flera ställen i Dokument Utifrån vilket jag tycker är intressant. Vad som avslöjas är en variant på det gamla temat kolonialism. Multinationella företag har idag nation efter nation som kolonier och suger ut dessa nationer på både deras rikedomar (råvaror och arbetskraft) enligt ovanstående mönster och i enlighet med lönesättningar och fackföreningsvillkor som innebär en tydlig samhällsdegenerering när årtionde efter årtionde kan summeras. Vad som framkommer i Dokument Utifrån är att det tycks vara genom ansedda revisionsfirmor belägna i världens stora finansmetropoler som storspindlar och spindlar genom avancerad lobbying ser till att de multinationella företagen som det handlar om tillåts agera på ovan utstuderade cyniska sätt i världen. En rad av dessa revisionsfirmor avslöjas bedriva den typ av intensiv lobbyingen som gör att EU:s parlament och andra institutioner (läs: regeringar och riksdagar/parlament) röstar igenom lagar som stödjer denna nya form av kolonialism. Ett annat namn för denna nya typ av kolonialism är nyliberalism enligt den lära som utgått från universitetet i Chicago sedan ca 1970-talet och hittills belönats med åtminstone 22 ”nobelpris” i ekonomi i samband med de formella nobelprishögtidligheterna i Stockholm. Dokument Utifrån visar att hittills åtminstone två länders skattemyndigheter har valt att tillsätta före detta höga chefer från stora revisionsfirmor som högsta chef för dessa länders offentliga skatteverk. Den instans som utövar nationens skattekontroll och då även kontrollerar efterlevnaden av bolagsbeskattning. Åtminstone vissa av revisionsfirmorna verkar således vara åtminstone en av de instanser genom vilken den verkliga storspindel-kontrollen över både regeringar och lagstiftande församlingar sker.

Jag väljer att ta upp dessa detaljer i bloggen då de utgör ett komplement till Extratexten med rubriken: Hjälp till de stora utredningarna – Angående det perfekta kriminella systemet som har byggt sin egen statsapparat i åtminstone 173 nationer som jag publicerar på webbsidan.

 

 

Kommentarer stängda.