FAQ – Varför har fotnoter med index förts in i del 1 och 2?

Fotnoter med index har förts in för att underlätta för läsaren att direkt nå de passager i min trilogis del 1 och 2 där information ges avseende det begrepp eller den sakfråga i texten som fotnoten är en följd av. Detta är ett okonventionellt sätt att arbeta, med index inom ramen för fotnoter.

I övrigt har jag levererat de referenser jag har att leverera, som i synnerhet utgörs av återkommande hänvisningar till ELLEN HODGSON BROWN och JÜRI LINA, hos vilka författare BETYDLIGT mer omfattande referenserna då avhandlas/redovisas i den sakfråga jag tar upp.

Tanken är att många visselblåsares samlade material, med totalt sett ETT OMFATTANDE REFERENSUNDERLAG, skall bilda tillräckligt incitament och underlag för DE STORA UTREDNINGAR, som jag eftersträvar och påkallar. Dessa rekommenderas i sin tur att i väsentlig grad efterforska ytterligare fakta (som givetvis sekundärt innebär ytterligare referenser), för att bekräfta och eventuellt korrigera påståenden som har gjorts och ständigt görs av visselblåsare från olika håll i världen. Dementier av visselblåsares påståenden kommer sannolikt att bli sällsynt. DE STORA UTREDNINGARNA rekommenderas utföra en rad uppgifter, där det bland annat bör ingå att dessa genom egna efterforskningar ska utvidga det totala referensunderlaget långt utöver vad visselblåsare har möjlighet att åstadkomma under vår tids relativt slutna samhällsförhållanden, och vad kommande visselblåsare kommer att kunna leverera i sina förhållandevis ”ensamarbeten”. Som konstitutionell logiker ser jag det som att visselblåsarna egentligen bara levererar INDIKATIONER av olika styrka, oftast häpnadsväckande starka, som de stora utredningarna behöver ställa på utomordentligt stabila fötter genom ett synnerligen djupgående efterforsknings- och verifieringsarbete.