Hur Amerika lurades att bli kapitalistiskt

Inget av materialet finns att köpa i pappersform, utan allt material är enbart i nedladdnings-format som pdf-/word-fil.

Den historiska utvecklingen under 263 år visar i svart på vitt att utomordentligt många amerikaner varken har blivit framgångsrika eller lyckliga i det kapitalistiska samhälle som under denna tid har tillåtits verka i Amerika. ”Den amerikanska drömmen”, dvs att alla som har den rätta viljan kan lyckas i det kapitalistiska systemet, stämmer sålunda inte. För mycket stora befolkningsgrupper i USA har i stället fattigdom och bedrövelse blivit vardagens verklighet. De ekonomiska kriserna har avlöst varandra ända sedan 1751, då kapitalismen första gången introducerades i det dåtida koloniala Amerika. 1930-talsdepressionen och 2008 års finanskris är de hittills djupaste kriserna i ett långt pärlband av lågkonjunkturer ända sedan Benjamin Franklins tid och de så kallade ”goda åren” på 1700-talet. Dessa ”goda år” fram till och med 1750 var en ganska lång ekonomisk experimentperiod då det inte fanns någon lågkonjunktur, utan det ständigt rådde högkonjunktur i nybyggarsamhället. En period då det fanns gott om pengar till alla i samhället, inte bara till en del, de oftast smartaste, såsom i det kapitalistiska systemet. Detta var de lyckliga åren i nybyggarsamhället under Benjamin Franklins ledning då varken arbetslöshet eller social utslagning fanns på samhällskartan. Och för detta relativa välstånd behövdes, vilket för många är häpnadsväckande, överhuvudtaget inga skatter tas ut, därför att staten tillverkade sina egna pengar, dvs alla de pengar som behövdes. Men så kom förändringarnas tid med början år 1751. Åtminstone ända sedan 1782 har mantrat i amerikansk politik varit att pengarna inte räcker för samhällets alla behov. Det har hetat: ”Vi måste införa skatter. Vi måste höja skatterna. Vi kan nämligen inte trolla med knäna.” Och parallellt med detta har viktiga samhällsreformer som skulle vara till folkets och nations gagn fått stå tillbaka. Varför blev det som det blev? Frågan är viktig att ställa, eftersom orättvisorna och de ekonomiska problemen i dagens USA är närmast avgrundsdjupa. Svaret, vilket min bok (trilogi) visar, är att det amerikanska folket blev grundlurat på sin revolution 1773. För att förstå den saken och roten till dagens elände i USA måste man gå ända tillbaka till år 1751.

Kapitalismen går att avskaffa! Så resonerade revoltörerna som satte igång den amerikanska revolutionen efter att ha levt i ”ett ekonomiskt helvete” under drygt ett par decennier sedan 1751 i fyra av de engelska kolonierna, och samma sak i alla 13 kolonierna sedan 1764. Själva ordet kapitalism var inte uppfunnet på den tiden. Men kapitalismens kärna och särdrag i form av ojämlikhet, elände och bedrövelse för många med helt onödig och djupt manipulerad skuldsättning var fullt tydlig. Och revoltörerna lyckades till en början i sina avsikter, att under ca nio månaders tid avskaffa kapitalismen. Den här boken visar i klartext hur en grupp intelligenta men empatiskt och känslomässigt underutvecklade bankirer med hjälp av sina mutade och korrumperade allierade politiker genomförde en hemlig 7-stegsplan från september 1774 fram till 1793, då kapitalismen hade återtagit herraväldet i Amerika. På så vis lyckades bankirerna och deras handgångna politiker genom en serie svek baxa igenom kapitalismen bakvägen in i det amerikanska samhället, trots att revolutionen pågick för fullt. Med hjälp av lögner, överdriven och faktaförvrängande populism samt kunskaper i högre matematik, som på den tiden ännu inte fanns uppfunnen på universiteten, men som bankirerna ändå hade tillgång till via en hemlig lära som de förvaltade, lurade dessa revolutionärerna över hela linjen. När man väl förstår bankirernas 7-stegsplan, förstår man också hur enkelt det är att rätta till, dvs korrigera, dagens svåra ekonomiska och sociala problem i USA. Ja, lösningen finns till min häpnad i själva verket redan formulerad i den amerikanska konstitutionen, dvs i den amerikanska grundlagen. Lösningen visar sig ligga i fyra dubbeltydiga konstitutionella paragrafformuleringar som kan kan användas som ”dörröppnare” för att avskaffa kapitalismen. Fyra paragrafformuleringar som bankirmakten enträget har försökt att sopa under mattan ända sedan konstitutionen antogs 1777. Min bok ger sålunda svart på vitt att det är fullt möjligt att på så kort tid som några veckor, eller ännu fortare när beslut väl tas, är det fullt möjligt att återinföra Amerikas prerevolutionära ”lyckliga år” i USA. Detta måste i så fall ske genom en nationell folkomröstning, där folket ”röstar bort kapitalismen”, vilket innebär avskaffandet av all arbetslöshet och att hela den amerikanska statsskulden ”trollas bort”, samtidigt som hela skattesystemet kan avskaffas (!). Allt detta med egentligen bara ett högintelligent pennstreck som handlar om att ”tänka utanför boxen av invant tänkande”. Nå, men utan skatter, hur kan då finansieringen ske, frågar vän av ordning. Var finns pengarna till allt detta gigantiska? Svaret är återigen de fyra dörröppnarna i konstitutionen!

Jag vill tacka min bror Göran för ovärderlig hjälp med korrekturläsning, språkhantering, och för massor av konstruktiv kritik som har utvecklat texten. Tack också till mina vänner Pia Hellertz och Christine Stafström för deras omfattande korrekturläsning, editering samt synnerligen värdefulla synvinklar, deras stöd och inspiration. Anders Carrington har på ett mycket förtjänstfullt sätt bidragit med webbsidans uppbyggnad och handhavande (www.organiceeconomy.se), tekniska utveckling samt visst korrekturläsningsarbete och fortlöpande med råd och synvinklar. Lars Forslin har bidragit med sin ingående kompetens när det gäller textlayout och webbdesign. Jag vill också tacka Stefan Frankel för det omfattande arbete som Stefan har bidragit med i form av inläsning och ljudeditering av trilogins del I till att bli ljudfiler för digital nedladdning som fyllda med mänsklig värme. Stefan är i rollen som omtalad och skicklig regissör/filmare dessutom involverad i skapandet av en dokumentärfilm som handlar om trilogins grundtema, och som ger glimtar av mig som person och hur trilogin har kommit till. Varmt tack till alla som har stöttat och fortfarande stöttar!

Angående Hur Amerika lurades att bli kapitalistiskt: Detta är de sista 17 kapitlen i min trilogi del II Kapitalismen avslöjad! Den gigantiska bankbluffen – ett enastående politiskt och ekonomiskt bedrägeri översatta till engelska för en engelsktalande publik. Både översättningen från svenska till engelska och den engelska röstinläsningen av denna första textupplaga är helt och hållet amatörers arbete så gott de kunnat, varför man får ha överseende med både googlish och swenglish. En anledning är att projektet i nuläget saknar finansiella muskler. Allt arbete har därför utförts ideellt men vi som har genomfört detta trots allt omfattande arbete har resonerat att det är bättre att textens budskap så snabbt som möjligt kommer den engelsktalande omvärlden tillgodo än att allt först skall vara som vi helst önskar. Först senare får detaljerna och perfektionismen komma på plats.