Jämförelse Ekonomiska System

Avsikten med jämförelser mellan olika ekonomiska system är att man som läsare skall förstå styrkan/svagheten/syftet med ett visst ekonomiskt system. Ofta kan en jämförande analys på ett bekvämt och lättillgängligt sätt lyfta fram just dessa tre aspekter. För de läsare som vill ha en kort sammanfattning av vad Nya Ekonomiska Systemet innebär, utgör dessa tre jämförelseanalyser en möjlighet. De läsare som däremot vill förstå ämnet Nya Ekonomiska Systemet på djupet, hänvisas till min trilogi.

Första jämförelsen ut till webben är den om Positive Money (storspindlarnas senaste uppfinning i konsten att lura hela samhällen med hjälp av trollerikonster).

Positive Money – Nya Ekonomiska Systemet – En kritisk jämförelse