Kommer Per att delta i diskussioner eller svara på några frågor?

– Jag kommer inte att delta i diskussioner eller svara på några frågor.

– Här vill jag passa på att betona att jag inte passar till att leda vare sig diskussioner, seminarier, symposier, konferenser eller liknande sammanhang. Min roll är att finnas som rådgivare (konsult) i bakgrunden, t.ex. i ett förändringssammanhang. Min integritet och ett fortsatt privatliv i lugn och ro betyder oerhört mycket för mig, liksom min fortsatta verksamhet som ostörd forskare, varför jag vill fortsätta att hålla mig i bakgrunden. Jag ber om respekt för den saken. Det är mina texter som skall tala för sig själva, inte jag som person.

– Saken i sig, som jag ser det, är att få till stånd de stora utredningarna som klargör för människor i stor samhällsskala de tre samhällsavgörande frågorna I, II och III, samt att en rad avslöjanden behöver göras om vårt nuvarande ekonomiska samhällssystem samt leverera ett förmodligen multiförfattarförslag till lösning hur framtidens ekonomiska system bör se ut.