Multiförfattarskapet med fri nedladdning och öppen källtext

Extratexterna är skrivna utan korrekturhjälp för att inspirera till något jag kallar multiförfattarskapet med fri nedladdning och öppen källtext.

Trilogin handlar om att å ena sidan visa vad som händer i ett samhälle när man i samhället försöker censurera och mörklägga genom illusioner, sopa under mattan av olika slag. I del III pekar jag på att ett av de framträdande dragen hos ett högkultursamhälle är att uppmuntra människor att vara sig själva. Att ta emot sig själv och andra som man är i sin individuella utveckling efter förmåga och läggning. Att man sålunda inte lägger någon värdering (polariserar) i rätt-fel, bra-dåligt, utvecklat-outvecklat i hur man själv och andra är. Underförstått gäller att man inte skadar andra och samhället med sitt sätt att vara. Jag beskriver detta som att de ekonomiskt oberoende i ett högkultursamhälle väljer att utveckla sig i sina favoritsysselsättningar i en ständigt mer och mer utvecklad kvalité (förmåga = talang) vad än de sysslar med och i ständig kontakt med livsglädje. När detta demonstreras försvinner polariseringen samtidigt som ärlighet som något är träder fram.
 
Min intention är att inspirera till att författarskap av texter skall börja hanteras på liknande sätt som vissa programmerargrupper i världen redan hanterar fri programvara (gratis programvara) i öppna källkodsprojekt. Den finlandssvenske programmeraren Linus Torvalds, upphovsmannen till operativsystemskärnan Linux, har visat världen att det är fullt möjligt att inom ramen för en licens (överenskommelse) som respekteras av de som deltar, att utveckla ett operativsystem genom att en börjar och där efterhand flera ytterligare programmerare tillkommer på gåvobasis och ger sina bidrag så ständigt nya mer utvecklade versioner av originalprogramvaran utvecklas. Linux är idag ett kraftfullt operativsystem och det finns idag mängder med program som kan köras på Linux. Och allt började med att: ”…Linus Torvalds började skriva Linux som ett hobbyprojekt 1991 för att lära sig mer om hur operativsystem fungerar…” [http://sv.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds]

Det konventionella är när en författare sitter och skriver att hans eller hennes text bollas fram och tillbaks av en eller flera korrekturläsare som kommer med kommentarer, kanske formar om texten och ofta utvecklar och förfinar texten för att den ska bli mer utvecklad. Denna process är inte sällan en utmaning eller stor utmaning för författaren som kan få se sitt verk förändras och kanske till slut uppleva sig som spökskrivare till sin text när allt är klart. Ju större texten är i omfång desto längre tid kan det ta till publicering, där en läsarkrets ”står och hoppar” för att få ta del av det sakinnehåll som utlovas, samtidigt som korrekturläsararbetet tar sin rundliga tid. I stället för att polarisera, och säga att så här skall det gå till, när man skriver en bok därför att det är så man ofta tävlar med varandra inom det akademiska och i samhället genom att kunna peka på att det här är min bok och det är jag som skall tjäna pengar här på vad jag har gjort så kan man utveckla konceptet genom att börja hantera en författares text inom ramen för ett gryende gåvosamhälles multiförfattarskap. Vad innebär det? Det innebär att allt är gratis och baserat på principen om gåvor och gengåvor för dem som känner för att ge något tillbaks. En författare börjar tråden genom att skriva ett originalmanus, som Linus skrev operativsystemkärnen för Linux i början av 1990-talet. Originalmanuset (version 1.0) kommer ut snabbt i publicering därför att alla är införstådda i att det är ett obearbetat originalmanus som förmedlar kärnor av sakfakta som sedan går att utveckla. Originalmanuset laddas ner av dem som känner för det och de av dessa som dessutom känner för att hantera detta ursprungsmanus för att skapa nästa version (upplaga) av texten börjar utföra allt det arbete som skickliga korrekturläsare/editorer har förmåga att bibringa en text med också faktatillägg i ytterligare forskning i ämnet som görs. En deadline bestäms i forum för respektive text. Plattformen för dessa forum finns angivna på hemsidan vid texterna och kan komma att ändras allt efter gruppernas behov och teknikens utveckling. Fördelen med detta multiförfattarskap är att ständig utveckling sker där inte bara en eller några korrekturläsare är involverade utan kanske många så en utomordentlig kvalité i slutdokumentet växer fram därför att det är begåvade eller mycket begåvade och kunniga människor som samlas i forumet och ger sina synvinklar och bidrag. Fram träder då ett multiförfattardokument som fortfarande är för gratis nedladdning enligt principen som en gåva och med möjlighet till donation (gengåva) för de besökare till webbsidan som vill bidra med gengåva. Samtidigt är originalförfattaren sysselsatt med nya projekt som denna har i pipelinen utan att behöva hindras av att ständigt bolla text fram och tillbaks i något som för originalförfattaren redan är något egentligen avklarat.
Efter att version 2.0 (andra upplagan) är klar, används denna nya version av de som vill arbeta vidare med texten som ett arbetsmanus varvid en ny cykel av utveckling tar vid där kanske ytterligare medförfattare kommer till och utvecklar konceptet. Här vill jag att man skall se att i stället för att tävla med varandra och hålla på mitt och ditt så samarbetar man med syftet att skapa utomordentlig kvalité såväl språkmässigt som sakfaktamässigt där nya fakta läggs till vilket håller ämnet uppdaterat.

Åtminstone följande tre möjligheter uppnås i sättet att arbeta med multiförfattarskapet med fri nedladdning och öppen källtext:

1) Författarens originalmanus redovisas utan att försöka dölja eller censurera. De som önskar denna uppriktighet får då möjlighet att alltid ta del av den.

2) Multiförfattarskap möjliggörs utan att göra våld på den ursprungliga författarens originaltext.

3) En ständig utveckling vilande på basala grundbegrepp görs så till slut utomordentlig kvalité och nytta träder fram.

Med detta vill jag inspirera er som är skickliga korrekturläsare och författare att agera efter hur ni med er kompetens vill arbeta med utveckling av min trilogi och dess extratexter. Olika deadlines kan skapas beroende på hur omfångsrika i antalet sidor enskilda delar av exempelvis en trilogi är. Den gemensamma överenskommelsen om vad som skall gälla kan också utvecklas så länge som grundtanken med gratis nedladdning och öppen källtext hela tiden bevaras. En originaltext kan på detta sätt förändras till och med radikalt med tiden att få mängder med såväl författare som ytterst skickliga korrekturläsare samtidigt som ständigt nya viktiga och uppdaterande fakta läggs till. Mitt uppdrag är att skriva originaltexter som publiceras på denna webbsida www.nyaekonomiskasystemet.se

Per Lundgren – 2013