FAQ – Vad är en centralbank?

Då också detta är en komplicerad fråga som kräver djupgående kunskap i också ekonomisk historia har jag valt att besvara frågan i nya del I av trilogin. Nya del I finns för gratis nedladdning under menyn NEDLADDNING. Syftet med svaret på frågan är att den intresserade läsaren på djupet skall förstå vad ett ekonomiskt system är som begrepp sett. Med en dylik kompetens blir det möjligt att snabbt kunna jämföra olika ekonomiska system med varandra. I dagens undervisning i åtminstone nationalekonomi levereras inte denna tydlighet därför att man inte redovisar de två första av de tre samhällsavgörande frågorna I, II och III. Konsekvensen är att det blir lätt att mörklägga (fördunkla = skapa en vag informationssituation) i vilket den distinkta skillnaden mellan olika ekonomiska system träder fram. Samtidigt öppnar en sådan mörkläggning för att det blir svårt att förstå att den kommunism som trädde fram under 1900-talet och fortfarande finns kvar i vissa länder här på 2000-talet egentligen bara är varianter av centralbanksekonomi/kapitalism. De här detaljerna är mycket viktiga kunskaper att ha klart för sig när man debatterar olika ekonomiska system i den ekonomiska historien i en jämförelse med varandra i den samhällsdebatt som nu behöver aktiveras.