Vad pengar är!

Pengar är en bytesvara med två fundamentala egenskaper:

1) att vara ett betalningsmedel. Det vill säga en bytesvara som har betalnings- eller bytesvärde.

2) pengar är bärare av ägarskap. Ägarskapet innebär att pengar hanteras i betydelsen att det finns en ägare till pengarna. Man säger att det är mina pengar eller dina eller någons.

Så här gick det till när pengar uppfanns och jag citerar ur 12 sidorstexten Det Människovänliga Samhället som finns för nedladdning på den här webbsidan:

”… Före pengar pågick primitiv byteshandel. Folk hade med sig varor på ryggen eller på kärror. Man möttes på torg eller vid handelsställen och bytte. Ideligen ställdes man inför ett matchningsproblem. Problemet var att om personen A ville byta till sig exempelvis fårskinn av personen B men A bara kunde erbjuda exempelvis fisk och nötter samtidigt som B ville ha hjortkött blev det inget byte. Varorna som skulle bytas matchade inte varandra. Pengar infördes som en genial lösning på matchningsproblemet. Pengar som idé är nämligen uppfinningen att införa en allmängiltigt gällande bytesvara (universalbytesvara) som alltid är attraktiv för motparten vid byteshandel definierad av genomfört och avslutat byte av ägarskap och överenskommet lika värde utan att skuld behöver kopplas in i sammanhanget.
Varje vara (något man tillverkar eller utgår från vid tillverkning) och tjänst (färdighet av något slag) är alltså bärare av två fundamentala egenskaper:

1) betalnings- eller bytesvärde och

2) ägarskap.

Pengar i sin ursprungliga idé är därför bara en simpel handelsvara…”.

Varför är det viktigt att ha denna ursprungliga och lättbegripliga definition av pengar klart för sig? Svaret är att Sveriges Riksbank i sin video Vad är pengar? (http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Webb-tv/Vad-ar-pengar) väljer att definiera pengar som enbart ett betalningsmedel. Riksbanksvideon nämner inte den fundamentala ägaraspekten. Samtidigt medger nu Riksbanken, vilket man tidigare varit mycket fåordig om, att banker tillverkar pengar ut tomma luften varje gång ett lån beviljas till människor och företag. Det innebär att bankerna tillför samhället pengar i samma ögonblick som lånet är beviljat. Pengar som i ögonblicket innan inte existerade i samhället. Penningmängden i samhället ökar i det ögonblick lånet beviljas.

Läs nu följande noga: den logiska slutsatsen blir att om bankernas ur tomma luften tillverkade pengar bara skall uppfattas som ett betalningsmedel, ej bärare av ägaraspekten, så går dessa ”utlåningspengar” naturligtvis inte att låna ut.

Kan du se det?

Pengar som saknar ägare går bara att förmedla som när man ger en gåva utan krav på återlämnande. Endast, och här är alltså det juridiska kruxet, endast det eget ägda går att låna ut och därför att det eget ägda går att återkräva. I bankens fall som amorteringar. För att kunna låna ut pengar måste banken således strikt juridiskt äga de pengar som man tillverkar ur tomma luften. Kruxet är bara att det finns ingen lag som ger bankerna tillåtelse att äga de pengar man tillverkar ur tomma luften. Därmed faller bankernas affärsidé att kunna låna ut pengar som man tillverkar ur tomma luften och inte äger. Dessutom faller affärsidén med ränta eftersom ränta är kompensation för den påstådda risk det innebär att låna ut av påstått eget och i värsta fall inte få tillbaka det egna. Du ser själv hur enkelt det är att med några få förbluffande enkla logiska slutledningar arbeta fram ett matematiskt hållbart bevis som bevisar att hela det väldiga banksystemet är en bluff vars affärsidé att låna ut pengar mot ränta kollapsar i samma ögonblick som bluffen avslöjas.

DET HÄR BEHÖVER DEBATTERAS I SAMHÄLLET NU!

Väldigt många människor i enbart Sverige har lån som egentligen är pengar som inte behöver betalas tillbaka!!! Just nu gäller därför att människor i stor samhällsskala (de många som har lån) tvingas binda upp sin tid i påtvingad och egentligen helt onödig arbetsinsats med syftet att betala amortingar och räntor som egentligen inte behöver betalas. Tid som i stället dessa många människor kan använda till att vara med sina familjer och vänner. Även ett barn kan förstå att det skulle innebära en stor glädje för utomordentligt många människor om man på ett enda ögonblick blev skuldfri och dessutom fick mängder med tid över till sina nära och kära.

Och som om inte detta skulle räcka så berör den minst sagt känsliga ägaraspekten hos pengar dessutom de sammanlagt åtminstone en miljon utmätningar/expropriationer som genomförts i Sverige under de senaste ca fyra hundra åren sedan början på 1600-talet. Utmätningar/expropriationer där bankerna, med statens godkännande, olagligt lagt beslag på människors och företags egendom när låntagare av olika anledningar inte klarat av att återbetala sina tagna lån i de typiska cykliskt återkommande lågkonjunkturer som är ett av centralbanksekonomis främsta kännetecken.  Utmätningarna/expropriationerna har nämligen skett med hänvisning till att banken vill ha tillbaka sina egna pengar och att man som kompensation för att inte få igen sina egna pengar valt att ta ut materiella värden som hus och egendom från människor som lurats att tro att de stått i skuld till bankerna.

Jag överdriver inte när jag påstår att en samhällsskandal av historiska proportioner nu avslöjas i och med dessa juridiska detaljer kring bankernas utlåningspengar. En samhällsskandal med förgreningar högt upp i samhällets inom staten, regering, riksdag, landsting och kommuner och kanske också inom det privata näringslivet. Svenska folket och flera hundratusentals företag i stor samhällsskala har, och då är jag sålunda välbalanserat saklig i mitt påstående, blivit grundlurade av sin egen stat/statsledning och av bankväsendet/Riksbanken under hundratals år. I sin förlängning, vilket visas
ingående i trilogin Kapitalismen avslöjad! Den gigantiska bankbluffen – Ett enastående politiskt och ekonomiskt bedrägeri, har ett svagt utvecklat välfärdssamhälle byggts. Läs också följande noga: Trilogin visar att det är häpnadsväckande lätt att bygga ett jämförelsevis fantastiskt välmående samhälle utan att det kostar något. Exakt hur det går till får du beskrivet i 12-sidors-texten ovan samt i del I av trilogin. Vill du dessutom förstå ännu mer på djupet kan du läsa delarna II och III som exakt logiskt visar hur det går till. Idag tror många människor att det är samhällsnödvändigt att det vi har skatter och skattesystem och att staten tyvärr måste acceptera att ha en viss statsskuld och att ett visst mått av arbetslöshet kommer vi inte undan. I trilogin visar jag att det mycket lätt går att skapa ett utomordentligt välmående samhälle som inte har vare sig arbetslöshet och social utslagning, skatter, skattesystem och statsskuld. Ja, du läste rätt. Genom att utelämna (läs: mörklägga) den känsliga ägaraspekten hos pengar i sin definitionsvideo av pengar försöker åtminstone Riksbanken att få folk att INTE FÖRSTÅ att bankernas utlåningspengar egentligen inte går att låna ut. När mörkläggningen lyckas, vilket den gjort hittills, kan man också manipulera människor att ägna överdrivet mycket tid åt arbete och därmed få mindre tid över till reflektion och eftertanke kring hur vårt samhälle fungerar, hur det demokratiska tillståndet är i Sverige och i andra nationer och hur vi egentligen tar emot de många flyktingarna som anlänt och anländer till Sverige. Fakta är att människors som har fullt upp med att arbeta, arbeta och åter arbeta orkar ofta inte ägna särskilt mycket tid eller ingen tid alls åt samhällsreflektioner. Man har fullt upp med sitt eget i sin egen lilla mikrovärld. Speciellt om man är en barnfamilj och försöker få ihop det intensiva arbetandet med att hämta och lämna barnen, handla mat, laga middag och städa o.s.v. Vem som skall ges makten över samhällets penningtillverkande maskiner, vem som skall vara den allra första ägaren till pengar som tillverkas av dessa maskiner samt i enlighet med vilka regler som pengar skall föras ut i samhället är frågor som nu behöver börja debatteras i samhällsdebatten.